No Image

Žaloba 328/2002 Z. z.

15. júla 2020 Tomáš Doboš 0

Vážené kolegyne a kolegovia dovoľte, aby sme uviedli aktuálny stav vo veci iniciácie konania o nesúlade zákona tzv. Retroaktivita zákona č. 328/2002 Z.z alebo “15 […]