Boj s kriminalitou v rómskych osadách.

   V súčastnosti som mal možnosť si vypočuť vyjadrenia ministra vnútra SR ako aj samotného policajného prezidenta SR, ktorí hľadajú riešenie v doslovnom boji a rozviazaní rúk policajtom SR,  voči trestnej činnosti páchanej rómskou komunitou.
Je smutné, že riešenia vždy prichádzajú po nejakej konkrétnej nepríjemnej situácii ( po funuse) v postavení voči samotným policajtom, zasahujúcim v rómskych osadách.
Taktiež by som chcel poukázať, že už v minulosti poukazovali policajti veľmi taktne a hlavne z praxe z priameho kontaktu s rómskym obyvateľstvom o zvyšujúcom sa napätí a hlavne neakceptovaniu postavenia policajta ako verejného činiteľa.
Netreba však hádzať rómov do jedného spoločného mechu, pretože to nie je správne. Medzi rómami je kopec inteligentných ako aj  vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí si to určite nezaslúžia, takéto negatívne pluralizovanie a práve tým sa neumožní hľadanie spoločného riešenia súčastného problému.
Hlavnou príčinou podľa môjho názoru a tú som získal dlhoročnou praxou z  priameho výkonu ako policajt, je žiaľ zlyhanie štátu a nie rezortu MV SR a policajtov samotných.      Policajti samotní už iba len znášajú následky tejto doslovnej neschopnosti citlivého riešenia rómskej problematiky v súčastnosti už problému, zo strany štátu a kompetentných osôb vo vedení.
Tomuto súčastnému niekoľko ročnému  problému sa nevenovala dostatočná pozornosť a riešenia hľadali ľudia, ktorí danú skutočnosť vnímali iba z počutia a na tomto probléme začali žiaľ i parazitovať v svoj prospech a to rôznými nezmyselnými projektami (dobre finančne dotovanými). Jednalo sa o vyvolených ľudí. Práve títo ľudia sa doslova bili za práva rómskej menšiny, kde im vkladali do úst myšlienky a názory, veľa krát na hrane zákona. Myslím tým, že v rámci i poučovania a to ako významu slova rasizmus, si tento význam slova začali poniektorí opakujem poniektorí rómovia mylne  privlastňovať a používať ako protizbraň respektíve nástroj, pri zastieraní trestnej činnosti páchanej z ich strany, (opakujem česť výnimkám.)
Nezmyselné projekty s obrovskými finančnými dotáciami zo strany štátu typu, učenia rómskych žien prebaľovania plienok, učenia zaváraniu ovocia nepriniesli pre rómov samotných žiadné riešenia a posun vpred, ale iba žiaľ naplneniu vrecák určitých osôb, vo veľa prípadoch práve nerómov. Sám som bol svedkom priam filmového ocenenia na Oscara ako nestranný pozorovateľ, keď do rómskej osady došli dva autá.  Z nich vyskočil tím ľudí, na  ktorých už na dohodnutom mieste čakali rómski úžerníci (evidentne to bolo dohodnuté). Následne sa k filmovému štábu znášali rómske detičky a hľadali sa sporo odeté detičky, kde niektorým práve tí úžernici vyzuli topánky a tak dotvorili kulisu totálnej chudoby a ľútosti pred kamerou. Uvedený štáb ľudí následne komparzistom zozbieraných práve rómskymi úžerníkmi, rozdal tričká s nápisom projektu alebo nadácie, ktorá uvedenú akciu projekt zorganizovala. Rozdali sa hrable a lopaty a  za plného spoločného smiechu (nie však filmovaného) sa išlo na prvú klapku, spoločnej akcie dobrovoľného pratania smetí v danej nemenovanej rómskej osade. Medzi tým sa v tichosti za blok ukrylo mechanické vozidlo nakladača a čakalo sa. Rómovia s úsmevom hrabali a lopatovali pred kamerami za prísneho režírovania daného tímu ľudí z nadácie. Všetko trvalo asi 45 minút, keď následne na scénu mimo záberu nabehlo mechanické vozidlo nakladača, ktoré nahádzalo smetie do kontajnera a potom sa opäť šikovne ukrylo za blok. Posledná klapka filmového štábu, bol dotvorený obraz komparzistov ako dohadzujú veľko kapacitný kontajner ručne s lopatami. Dotočili sa záverečné klapky usmievavých spokojných obyvateľov osady so záberom na plné veľko kapacitné kontajnery a jasne záber na logá tričiek, ktoré boli na začiatku rozdané. Záver tejto doslovnej frašky bol úžasný, ale jasne mimo záberu. Komparzistom na znak vďaky ostali tričká a prísľub, že večer budú v správach k čomu následoval obrovský aplaus a radosť, že budú ako vo filme.
A čo šedá eminencia úžerníkov, opravujem ich pomenovanie CÚKROMNÍKOV? No tí prijali od vedúceho člena štábu vrelý stisk ruky s utajeným obsahom  papierika, ktorý im nenápadne vložil do dlane ruky. Záver som si večer pozrel v telke a bolo mi strašne zle od žalúdka, nakoľko som mal možnosť priamo vidieť pravú skutočnosť tejto frašky.
Pevne verím, že takéto nezmyselné projekty boli realizované na viacerých miestach SR s  cieľom nie pomôcť, respektíve niečo naučiť, ale iba na tom zarobiť. Preto si osobne myslím, že tento neriešený už problém sa dlhodobo sofistikovane pestuje, s cieľom takejto formy možnosti obohacovania sa vyvolených.
Preto je možno potrebné danú situáciu dokonale rozanalyzovať a hľadať spôsoby prevencie ako príjmať doslova represívne riešenia.
Najčastejšie trestné činy v osadách sú trestné činy majetkové, môžem ich nazvať aj hladovou kriminalitou, potom nasledujú trestné činy násilné.
Hlavnou príčinou páchania tejto majetkovej  trestnej činnosti, je skutočný hlad pachateľov, ktorý je spôsobený dlhodobou nezamestnanosťou zo strany jednej a neustáleho vykorisťovania miestnými úžerníkmi na strane druhej. Prevažnej časti chudobného obyvateľstva rómských osád, miestní úžernici dokonca protizákonne zadržiavajú OP a vydávajú im ich  v deň vyplácania sociálnych dávok alebo dôchodkov. Okrem iného prevažná časť úžerníkov sofistikovane riadi majetkovú trestnú činnosť, kde lup z trestnej činnosti práve končí u nich a v rámci bartelu, ho zamieňajú za predražené poskytnutie potravín. Dokonca si jednotliví úžerníci rozdelili osady a ich obyvateľov na svojích ľudí platiacich tzv. INTEREŠ. Ak niekedy dôjde v rómských osadách k vzájomným sporom úžerníckych rodín, tak  sú to práve hádky o tieto zdierané duše. Sú následne stanovené nepísané zákony a pravidlá, kde sa môžu a kde nemôžu nakupovať potraviny. ( len v obchodoch úžerníkov)
Ako je možné, že títo ľudia ktorí doslova vykotrsťujú miestné obyvateľstvo sú nedotknuteľní?
1. Sú aktívnymi informátormi pre určitých špecializovaných policajtov ( špecialistoch), kde sú dokonale informovaní o trestných činoch v služobnom obvode daného policajta a tomu podsúvajú páchateľov prevažne buď maloletých alebo takých, ktorým chcú nejakým spôsobom ublížiť. A vzhľadom k tomu, že máme štatistiku neobjasnených ako aj objasnených trestných činov, nikoho už nezaujíma že pri obajsnení známeho trestného činu pri osobách maloletých je trestné stihanie maloletých osôb  podľa zákona neprípustné. Veľa krát, skutoční páchatelia postihnutí nie sú a pokračujú v páchaní trestnej činnosti. Úžernici naučia maloleté nimi nastrčené deti ako majú dokonale opisovať skutok a k dôkazovej stránke podstrčia ako dôkaz bezcennú vec pochádzajúcu z uvedenej trestnej činnosti. A tak sa štatistika plní kladnými číslami, no prevencia pred prípadmi vlámaní pokrivkáva.
2. Sú volebnými lídrami v rámci komunálnych, alebo parlamentných volieb v osadách, kde pôsobia. Opäť iba využívajú situáciu, keď za nimi prichádzaju alebo sa s nimi tajne stretávaju rôzni ľudia politicky činní alebo túžiacich byť v určitých postaveniach, alebo ich vyslanci ( parlamentné voľby, komunálne voľby, župnné voľby). To  je dávno  známa vec, každý to vie, len každý sa robí že nič nevidí, však každý hlas je dobrý a neskúma sa jeho kvalita ale kvantita.

Preto ich sebavedomie a vplyv v mieste bydliska rastie ako aj pocit beztrestnosti. Nemusia sa vôbec skrývať na poštách pri vyberaní peňazí od miestného rómskeho obyvateľstva, kde ak okolo prejde hliadka PZ ako keby nič nevidela. A oni práve dokonale túto situáciu podsúvajú medzi miestných, s tým že im policajti nič neurobia a tak ani nikto z doslova ožobračovaných obyvateľov osád nepodá oficiálny podnet. A ako sa v rámci zákona hovorí bez podnetu policajt konať nemôže. Ja však tvrdím že v danom prípade by policajti mohli zakročiť voči úžerníkom z úradnej moci, nakoľko si privlastnili peniaze, ktoré boli poskytnuté štátom čiže nami,  konkrétnej osobe s tým, aby sa nedostali do hmotnej núdze.  Nuž ale……..
A tak sa dostávame do bludného kruhu tak povediac perpetum mobile, kde ako keby sme trestnú činnosť opätovne recyklovali a nie jej zabraňovali. Však každý policajt si uvedomí, že prevenčná činnosť by mala hrať gro práce PZ ako predchádzať a zabraňovať trestnej činnosti. Prevencia však v hodnotiacich tabuľkách policajtov sa nenachádza ale výsledky represie sú už ukazovateľmi hodnotení ( opäť štatistika).
Ako môžu policajti monitorovať, prevenčne pôsobiť v osadách, predchádzať trestným činom,  ak ich prevažné gro práce je v súčastnosti po úseku BaPCP?
Opäť by som však v danom prípade nedával za vinu rezortu MV SR,  ale politikom, ktorí výrazne ovplyvňujú ako aj z pozadia riadia samotnú činnosť rezortu.
Videl niekedy niekto z nás dohľad policajtov  nad BaPCP na komunikáciach pri problematických rómských osadách?  Kde na cestách sa v lete opaľujú osadníci, večer v tme bez reflexných prvkov prebehujú pred autami a ako zábavku hádžu kamene do áut? Nepoznajú  základne zásady cestnej premávky už len v tom po akej strane majú chodiť?
Opäť by som to  za vinu nedával policajtom samotným, ale politikom ktorí dohodujú podmienky činnosti rezortu a policajti ich iba plnia. Prevenčná činnosť v danom prípade policajta na danom úseku by hodnotená nebola, nakoľko by tam žiaľ nevedel nikoho riešiť v blokovom konaní a tak sebavedomie a neúcta voči policajtom zo strany určitých osadníkov rastie. Pramení to aj  z ich beztrestnosti a doslovnej nepostihnuteľnosti za akékoľvek proti zákonné konanie.
V osadách sa zo strany úžerníkov účelovo voči ich:,, Podriadeným doslova Otrokom ” udržuje negramotnosť ako aj ekonomická závislosť na ich samotných. Preto im vyhovuje, že ak určití osadníci dostanú financie od štatu ani nevedia s nimi nakladať nie to hospodáriť. Čiže sa nimi vytvára účelová závislosť.
Na záver by som  len chcel uviesť, že žiadné represívne prvky zo strany polície nedonesú požadovaný efekt, možno iba strach a to riešenie nie je. Výsledkom nedokonalej prevencie v danom prípade je nárast represívnych akcii ako samotný výsledok zlyhania.
Hľadajme spôsoby a nie dôvody.

Vojtech Klučarovský
Predseda NOZP

Be the first to comment

Leave a Reply