Verejný seminár v Leviciach – prvý spoločný krok na spoločnej ceste.