Kolektívne vyjednávanie s OZP na Ministerstve vnútra SR vo veci uzatvárania kolektívnej zmluvy na rok 2016.