Stretnutie s bývalými kolegami vo výslužbe v obci Svätý Peter