NOZP cesta k spravodlivosti

2. decembra 2017 admin 9 0

Čo sú Odborové zväzy a prečo sa stať ich členom? Samotné prvopočiatky vzniku odborových hnutí majú začiatky v rannom kapitalizme 19. storočia. Robotníci už v […]

Smutná realita na OO PZ.

12. novembra 2017 admin 9 0

Neviem presne ktoré príslovie to hovorí, že podľa záchoda poznáš kultúru národa. Ako sa potom charekterizuje kultúra zložiek MV SR, ak policajti spoločne so stránkami […]

Nástenková inštruktáž

16. septembra 2017 admin 9 0

Nedávno som mal možnosť vidieť prefotený odkaz nadriadeného, pisaný voľnou rukou. Na päť rozťahaných riadkov písanych červenou prepiskou ešte vsunul päť výkričníkov, čím tomuto zdrapu […]

Na zelenej lúke s parazitmi.

14. marca 2017 admin 9 0

  Arogancia, neúcta, povýšeneckosť, ľahostajnosť, nadutosť, urážlivosť ako i pokrytectvo to všetko obsahuje článok pod názvom „Odborový zväz polície v SR sa teší opätovnému nárastu […]