Diskriminácia v príspevkoch na bývanie zo strany zamestnávateľa.

Vážené kolegyne, kolegovia.

Na NOZP sa v súčasnosti valí množstvo otázok, či si myslíme, že súčasné nariadenie č. 17/2008, konkrétne článok 18 je v poriadku a v súlade so zákonom. K danému uvádzame, že podľa nášho názoru je tento článok – príspevok na bývanie v hrubom rozpore so zákonom o štátnej službe ako aj antidiskriminačným zákonom a preto sme spracovali odvolanie voči personálnym rozkazom v časti príspevok na bývanie a zároveň máme pripravenú žalobu na súd. Je nanajvýš zarážajúce ako MV SR po takom dlhom očakávaní úpravy platov príslušníkov PZ, tak neodborne až laicky pripravilo spomínané nariadenie. Od začiatku muselo byť predkladateľom a spolutvorcom nariadenia jasné, že týmto článkom ktorý nastavil, vznikol hrubý nepomer nielen medzi poberateľmi príspevku v rámci SR ale aj v rámci jednotlivých okresov. Ako týmto chceli prilákať nových záujemcov o prácu v PZ doposiaľ nechápeme a očakávame že toto nariadenie sa zmení a odstráni sa diskriminácia policajtov. MV SR ponúkame možnosť našej spolupráce na nariadeniach a pripomienkovaní aj napriek tomu, že nás z týchto veci úmyselne vynecháva.

S pozdravom Výbor NOZP.

Be the first to comment

Leave a Reply