Doterajšia činnosť NOZP

Doterajšia činnosť NOZP

 

NOZP zastupuje 6-tich policajtov na súde – preskúmanie rozhodnutia súdom, diskriminácia policajta

– NOZP doposiaľ vybavilo 43 žiadostí o poskytnutie právnej pomoci, rady o vyjadrenie alebo odvolanie k disciplinárnemu konaniu

– NOZP podalo žalobu na súd ohľadom príspevkov na bývanie – tzv. Prvá žaloba kde príspevky na bývanie bol iba v Bratislave

– NOZP podalo žalobu na súd ohľadom príspevkov na bývanie – tzv. Druhá žaloba kde príspevky na bývanie sú v rámci celého MV SR, ale žiaľ opätovne diskriminačné, kde policajti v jednom okrese majú rozdiely v príspevkoch aj  0 do 170 eur

– NOZP podalo  v mesiaci Marec 2016 podnet ombudsmanke na prešetrenie retroaktivity zákona č. 328/2002 Z.z. a zároveň podnet na prešetrenie diskriminačného stavu príspevkov na bývanie. Odpoveď ktorá došla v mesiaci August 2016 je v obidvoch prípadoch negatívna avšak nezdieľame tento názor a pokračujeme ďalej

– NOZP podalo 3 podnety na prešetrenie konania nadriadených na základe podnetov členov.

– NOZP podalo viackrát návrh na zmenu nariadení v ktorých videlo diskrimináciu, ale doposiaľ neúspešne, v niektorých prípadoch nebolo odpovedané a v niektorých v rozpore so zákonom.

– NOZP podalo podnet na prešetrenie umiestnenia mreže v SCV VW Golf, ktorá podľa našeho názoru nespĺňa predpisy BOZP na OO PZ Moldava – avšak do dnešného dňa sa kompetentní neunúvali odpovedať

– NOZP zastupuje nášho člena v oblasti šikany  a diskriminácie zo strany nadriadených.

– NOZP skúma možnosti podania zákona č. 328/2002 Z.z. na Ústavný súd.

– NOZP spracovalo Petíciu za návrat k spravodlivému sociálnemu zabezpečeniu policajtov a vojakov.ku dňu 1.3.2018 je nazbieraných necelých 14000 podpisov, pripájajú sa aj príslušníci HaZZ, ZVaJS a ich rodinný príslušníci a známi.

– NOZP vystúpilo v dvoch „tlačovkách“

NOZP sa zúčastnilo kolektívnych vyjednávaní avšak neuspelo s návrhmi nakoľko bolo zablokované súčasným vedením druhého odborového zväzu.

 

Pripravujeme:

 

Skúmame možnosti odstránenia menoviek z uniforiem nakoľko v dnešnom informačnom veku postačuje dodatočne identifikačné číslo policajta a osobný údaj ako meno a priezvisko môže ohroziť životy a zdravie príslušníkov PZ.

 

Cieľom NOZP je zastupovať oprávnené záujmy členov aj napriek kladeným prekážkam zo strany MV SR a rozdielnych právnych názorov na naše postavenie. Bojujeme ďalej  a nevzdávame sa. 

 

S pozdravom Výbor NOZP

Be the first to comment

Leave a Reply