Drogy za volantom v SR majú zelenú?

Každodenne sa naši občania SR stretávajú s policajtmi v uliciach a to hlavne pri výkone cestných kontrol tzv. dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Úlohou týchto častých kontrol v cestnej premávke je okrem iného zisťovať či vodiči okrem iných povinností neporušili aj ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o cestnej premávke. V tomto ustanovení sa píše že, vodič nesmie požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku, ako aj viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme. V prípade podozrenia Policajta na základe jeho odhadu a skúseností získaných praxou, môže v zmysle svojich oprávnení (§ 69 ods. 1 písm. d) zákona o cestnej premávke) vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo. Vyšetrenie na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok sa vykonáva v zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. Vyšetrenie na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok sa vykonáva a) orientačným psychomotorickým vyšetrením a následným lekárskym vyšetrením spojeným s odberom a laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu alebo b) orientačným testovacím prístrojom a následným laboratórnym vyšetrením odobratej vzorky biologického materiálu. Tu sa práve dostávame k maličkému problému a to, že v rámci vyšetrenia na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok v bode b.) sa píše že policajt môže použiť orientačný testovací prístroj čiže tzv. TESTER. Super, no v danom prípade tzv. TESTER je u policajta iba vlastne zapojenie všetkých zmyslových orgánov v rámci odhadu respektíve možno naslineného palca. Nikto z policajtov zatiaľ v rámci výkonu dohľadu nad BaPCP tester nevidel. Hoc koncom roku 2011 už minister vnútra Daniel Lipšic verejnosti oznámil, že plánuje nakúpiť 15.000 ks takýchto testerov, no ostalo opäť iba pri slovách. Okrem iného uviedol že vďaka týmto testerom môže policajt zistiť u vodiča prítomnosť až piatich druhov drog. Taktiež uviedol, že drogové testery majú vyzerať ako tie na alkohol a okrem marihuany ukážu aj prítomnosť kokaínu či pervitínu. „Chceme tento rok nakúpiť asi 15­-tisíc kusov drogových testerov. Do dvoch mesiacov vypíšeme výberové konanie,” povedal vtedy bývalý minister vnútra Daniel Lipšic. „Chceme, aby šoférovanie pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky bolo trestným činom, povedal Lipšic. Ako sa následne hovorí jedným slovenským príslovím: Zíde z očí zíde z mysle a tak po nástupe nového ministra vnútra sa na testery zabudlo. Prečo ich vlastne polícia doposiaľ nemá odôvodňovalo vedenie rezortu MV SR hlavne tým, že sú veľmi drahé. Nakoľko ide o jednorázový tester, ktorého cena je okolo 20,-€, kde samotný rezort MV SR, by to v nákupe činilo okolo troch miliónov eur. V podstate to má byť hlavnou príčinou a to, že sú drahé. V danom prípade rezort MV SR, sa chce správať šetrne k svojím financiám, no nie však rovnako. V pohode sa pritom nakúpilo 900 nových dregerov na alkohol. Nákup predražených a hlavne nekvalitných odevných súčiastok ako i astronomické ceny súčiastok ako aj údržba vozidiel MV SR v dielňach s.r.o., v tom prípade s vedením nijako nezamávalo. Preto je na mieste sa pýtať, prečo kolegovia s tým v Čechách problém nemajú a nemali. V Blansku a meste Brno testovali Českí kolegovia prvé testery už 11. januára 2012. Okrem už používaného testeru na drogy DRUGWIP 5+, následne spustili aj skúšku nového testera na na drogy: DRÄGER DRUG TEST 5000. Na cenu sa v tom prípade MV ČR vôbec nepozeralo. Hlavným dôvodom nákupu bol fakt, že v rozpätí rokov 1993 až 2012 došlo k 1443 stretom, spôsobených vodičmi pod vplyvom liekov a narkotík. Pre predstavu, v roku 2012 bolo v ČR zavinených šoférmi pod vplyvom liekov a narkotík skoro jedenásť krát viac nehôd ako v roku 1993.

Tak je na mieste sa pýtať ako je to vlastne s drogami u nás? Asi u nás podľa toho vôbec nie sú , možno vlastne ani neexistujú, preto nie je potrebné, aby rezort MV SR testery na drogy mal….. Šokujúca štatistika však uvádza, že Slovenky sú čoraz viac závislé od drog. Ich počet je však v porovnaní s mužmi stále omnoho nižší. Poukázali na to štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). V roku 2014 sa na závislosť od drog liečilo 448 žien a 2035 mužov. Viac ako polovica (1267) pacientov už bola v minulosti liečená pre drogové problémy. V prípade zvyšných pacientov šlo o liečbu prvýkrát v živote. Celkovo sa liečilo 1064 užívateľov stimulancií, až 1043 pacientov z tejto skupiny užívalo pervitín. Ich priemerný vek je 28 rokov. Pre opiáty podstúpilo liečbu 543 ľudí s priemerným vekom 33 rokov. “Heroín ako primárnu drogu užívalo 397, uviedol hovorca ministerstva zdravotníctva Peter Bubla. Ostatné druhy opiátových drog užívalo 146 liečených. Z užívania marihuany sa liečilo 509 osôb, z toho 501 s priemerným vekom 25 rokov. “Liečenými užívateľmi drog sú najmä mladí ľudia vo veku 20 až 39 rokov, tvoria takmer 80 percent,” “Z drogovej závislosti sa v roku 2014 liečilo 25 detí, a to 15 chlapcov a 10 dievčat do 14 rokov, prevažne mali problémy s prchavými látkami a závislosťou od marihuany. Najviac liečených pochádzalo z Bratislavského (717) a Trnavského kraja (387). Najmenej ich bolo z Prešovského (89). A ako môžu drogy ovplyvniť BaPCP? Na základe výskumu špecialistov z Kolumbijskej univerzity (USA) došli k záveru, že marihuana zvyšuje riziko dopravnej nehody dvojnásobne, narkotika trojnásobne a antidepresíva takmer päťnásobne. Takže je na mieste sa pýtať kompetentných ? Je skutočne hlavným dôvodom ich absencie v rezorte MV SR cena? Alebo je obava z toho, aby sa neotvorila PANDORINA SKRINKA?!

 

Predseda NOZP: VOJTECH KLUČAROVSKÝ

 

Be the first to comment

Leave a Reply