Kde je pravda pán prezident?

KDE JE PRAVDA, PÁN PREZIDENT?

Nový odborový zväz polície od svojho vzniku háji a chráni zákonné práva všetkých čestných policajtov v SR. Okrem iných pozitívnych a racionálnych aktivít v prospech kolegov, ako jediný vyvíja aj aktivitu v oblasti zvýšenia ochrany policajtov v oblasti zachovania ich nezávislosti pri ukladaní sankcií v priestupkovom konaní.

Žiaľ súčasný systém policajnej práce motivuje policajtov, aby vo svojej činnosti neaplikovali svojej zákonné kompetencie v oblasti riešenia priestupkov, napríklad na úseku dopravy, kde od nich hodnotiaci systém doslova vyžaduje aby v prípade, keď je priestupkové konanie možné riešiť napomenutím, radšej pristúpili k uloženiu pokuty a to častokrát za priestupky, ktoré svojou povahou, nielen že nikoho neohrozujú, ale ani nepredstavujú žiadne riziko z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Väčšina vodičov pozná tento systém pod pojmom „policajná buzerácia“. Žiaľ je to jedno z negatív v pohĺade občana na prácu kolegov , ktoré znižuje dôveryhodnosť občanov v políciu.

Policajti, často príslušníci poriadkovej polície, ktorých úlohou je ochrana verejného poriadku musia na úkor svojich primárnych úloh doslova naháňať pokuty, aby boli hodnotiacim systémom považovaní za dobrých policajtov.

Sporadicky, jednotlivci či samotné média avizovali, že v oblasti ukladania pokút v polícií niečo nie je v poriadku. Vedenie Policajného zboru však dlhodobo dementovalo akékoľvek pokyny, rozkazy či nariadenia, ktoré by policajtov, v tom lepšom prípade, presviedčali k uloženiu pokuty za doslova nezmyselné priestupky či účelovo vyhľadávali zámienky k ich uloženiu.

Nový odborový zväz polície, však uvedený alarmujúci stav nezákonnosti u strážcov zákona nemieni ďalej tolerovať. Vo svojej činnosti, nie nepodložene otvoril tému zneužívania hodnotiaceho systému príslušníkov PZ, ktorý dospel do bodu, v ktorom nie ojedinele, dochádza k šikane či mobbingu zo strany nadriadených a to aj v prípadoch, keď policajti uprednostňujú napomenutie pred pokutou.

Prezident Policajného zboru p. gen. Lučanský rázne avizoval, že takéto nátlakové metódy voči podriadeným nebude v žiadnom prípade tolerovať. Od otvorenia tejto alarmujúcej témy v júni 2019 ubehol už nejaký čas, pričom sme očakávali, že vedenie PZ prijme opatrenia aby v radoch policajtov zaviedli stav, ktorý by eliminoval možnosť šikany zo strany nadriadených v prípadoch, keď sa policajt rozhodne neuložiť priestupcovi pokutu. Vzhľadom k nulovej aktivite vedenia PZ sme preto priamo, ale aj verejne oslovili p. gen. Lučanského so žiadosťou o okamžité zavedenie zákonného stavu v oblasti ukladania pokút.

Po vyše mesiaci sme od vedenia polície však neobdržali absolútne žiadnu odpoveď.

Považujem tým pádom za dostatočne zrejmé, že súčasné vedenie PZ neskryto podporuje prax nadriadených, ktorí nie len prostredníctvom odmien motivujú, ale aj trestami v rôznej forme, nútia policajtov k nezákonnému postupu a to, ukladaniu pokút v prípadoch v ktorých na nápravu protispoločenského správania postačuje jednoduché napomenutie.

Nový odborový zväz polície touto cestou vedeniu PZ, členom NOZP ako aj ostatným príslušníkom Policajného zboru SR avizuje, že zvažujeme všetky dostupné právne kroky na zvrátenie tohto maximálne chorého stavu.

Je na čase sa skutočne zamyslieť nad sloganom POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ, či ide o skutočnosť alebo iba o klišé.

Predseda NOZP

VOJTECH KLUČAROVSKÝ

podací lístok1 podací lístok 2

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply