Kolektívka bez kolektívu.

Posledné spoločné predkolektívne vyjednávanie na MV SR  prinieslo kopec zamyslení a otázok. Nie však v tom, ako zlepšiť sociálne istoty a súčastné žalostné postavenie policajta v rámci verejnosti, ale ako opäť podraziť, ignorovať policajtov NOZP. Tú však žiaľ nejde iba o policajtov NOZP, ale o  všetkých policajtov SR, ktorých postrehy, návrhy, podnety, nespokojnosti,  či nápady ako to zlepšiť ostanú opäť iba nevypočuté. Opäť sa to udialo a hlavne zinscenovalo, ako dopredu naplánovaná šablóna loajálných a poslušných jednotlivcov rezortu s patričnými benefitmi a výhodami  o ktoré nikto z nich  nechce prísť. Kde sú hlasy, dotazy tých najdôležitejších, čiže policajtov z ulice?! Ich hlasy sú iba prostriedkom kvantity prázdnych duší, kde ich množstvo podla nazbieraných, nalanárčených a časom zistenia oklamaných policajtov sú použité v ich samotný neprospech. 

Súčastné postavenie policajta v očiach verejnosti je žiaľ na úrovni hlbokej nenávisti, ako aj nedôvery a nepomôžu tomu ani motivačné anjelské slogany na služobných autách. Záujem o toto zamestnanie nie z roka, ale z mesiaca na mesiac klesá a to je na vážne zamyslenie kompetentných. Nikoho to však nezaujíma a ani nezaujímalo. Z tohto dôvodu a to  hlbokej nespokojnosti a nečinnosti určitých odborových organizácii sa policajti  rozhodli si založiť vlastné Nové odbory čiže  NOZP. Do funkcií si však nedosadili štafetových loajálných funkcionárov s hnedými jazykmi, ale prevažne policajtov z priamého výkonu s objektívnymi pohľadmi na skutočnosť. Práve preto, sme NOZP pre nich neprijateľní, lebo navrhujeme, poukazujeme ako aj chránime skutočné záujmy a hodnoty policajtov. Prečo dnes policajti mimo vyvolených,  odchádzajú do civilu s obrovskou nenávisťou a nechuťou k rezortu v ktorom strávili skoro celú svoju etapu produktívného života? Prečo znenávideli to, v čo v samotnom začiatku tak verili? V to, že budú slúžiť ľudu a vlasti. 

Prečo boli policajti oklamaní, keď ich funkcionár OZP  burcoval k ministerskej neposlušnosti a vkladal im píšťalky do úst s tým že bojujú za ich práva? Či neoklamal aj vtedy policajtov a v skutočnosti bojoval iba za svojho nadriadeného funkcionárského kolegu, kde za svoju oddanosť následne dostal jeho miesto?! Či aj vtedy neboli policajti zneužití len ako masa tiel bez duší a názoru? Kde sú tie slávne slogany: Sme hromozvodom? 

NOZP nie je o klamaní ale o poznaní skutočných problémov a možných navrhnutých riešení v rezorte. Sme iba predĺženým odkazom v smere zdola, nahor a nielen opačne. 

Z hore uvedeného dôvodu a to toho, že MV SR spoločne s OZP nás neprizvali hoc na to nemali žiaden zákonnný dôvod k uzavretiu kolektivnej zmluvy na rok 2017 sme sa rozhodli následovne. 

V blízkom čase budeme informovať všetkých policajtov SR ako aj celej EÚ a kolegov v zahraničí ako aj všetkých občanov SR o týchto praktikách v rámci rezortu. Každý náš následný krok bude zákonne ošetrený a konečne sa možno i verejnosť dozvie ako to skutočne v rámci rezortu MV SR je.  

Skladám hlbokú úctu a poklonu policajtom, ktorí sa rozhodli zabojovať za všetkých a to hlavne tým, že k nám do NOZP vstúpili a pochodbové reči zreálnili členstvom v NOZP. 

Ak má podľa nich rozhodnúť kvantita nad kvalitou a racionálnosťou, sme stále vša za to druhé to je tá správna cesta. NOZP nechce iba Váš hlas ako číslo, chceme Vaše názory, postrehy, nápady a návrhy. MV SR nám to  jedoznačne nepriamo odkázalo,že v rokovaní rozhoduje iba kvantita členov a nie kvalita. Preto sa na Vás obraciame, poďme spoločne prelomiť túto jedinú bariéru, ktorá nám otvorí cestu k rovnocennosti a vypočutiu hlasu nás všetkých.

Predseda NOZP: Vojtech Klučarovský

Be the first to comment

Leave a Reply