Kontakty

Hlavný kontakt:

Email: nozp@nozp.sk


Výbor:

Vojtech Klučarovsky

Predseda: Vojtech Klučarovsky

Vek: 45

výsluhový dôchodca

Pôsobnosť v PZ: 1.10.1993 – 1.2.2000  OO PZ Jasov,
1.2.2000 – 30.11.2012 OR PZ Košice – okolie, vo funkcii  starší referent  Odboru všeobecnej kriminality, dosiahnutá hodnosť nadporučík.
Súčasnosť: poslanec Mestského zastupiteľstva v Medzeve,
predseda Komisie verejného poriadku a sociálnych vecí v Medzeve

Email: predsedanozp@gmail.com

Email: vojtech.klucarovsky@nozp.sk


Podpredseda: Bc. Tomáš Doboš

Vek: 35

Miesto pôsobenia: KR PZ v Košiciach, OKP OR PZ Košice

v služobnom pomere od 1.4.2006

Email: tomas.dobos@nozp.sk


Podpredseda: Mgr. Martin Kubík

Vek: 39

Miesto pôsobenia: KR PZ v Žiline, veliteľ 2 čaty pracovisko PMJ Sučany,

v služobnom pomere od 15.12.1999

Email: martin.kubik@nozp.sk


Poverený člen Výboru pre SOŠ PZ Košice: Mgr. Rastislav Roško

Email: rastislav.rosko@nozp.sk

________________________________________________________________

Poverený člen Výboru pre Prešovský Kraj: Slavomír Lipták

Email: slavomir.liptak@nozp.sk


Poverený člen Výboru pre Trnavský Kraj: Ivan Lukáč

Email: ivan.lukac@nozp.sk

Poverený člen Výboru pre OR PZ Trnava, ORPZ Senica, OR PZ D. Streda

a zástupca povereného člena pre Trnavský kraj: Mgr. Peter Rendek

Email: peter.rendek@nozp.sk


Poverený člen Výboru pre okres Levice: JUDr. Martin Juhás

Email: martin.juhas@nozp.sk


 Poverený člen Výboru pre RHCP Sobrance: Ján Voroňák

Email: jan.voronak@nozp.sk

_______________________________________________________________________

Poverený člen Výboru pre Bratislavký Kraj: Mgr. Igor Čulík

Email: igor.culik@nozp.sk

Poverený člen Výboru pre ÚOÚČ a DM a RHCP Bratislava: Kristián Hagan

Email: kristian.hagan@nozp.sk


Pomoc s pracovnými záležitosťami.

Email: pravnaporadna@nozp.sk

kontakt na právnika v prípade potreby:

JUDr. Marián Jusko, advokát
zapísaný v zozname SAK pod reg. č. 6346
Račí potok 3, 040 01 Košice
Tel.: 0915 911 296,
PETÍCIA

POŽIADAJ O PETIČNÝ HÁROK NA EMAILOVEJ ADRESE

peticia@nozp.sk

alebo si ho stiahnu priamo tu

...::: PETÍCIA :::...

POZIADAJ O PETICNY HAROK