Materská žien a materská mužov policajtov a vojakov – zrovnoprávnenie – výsledok

Dnešným dňom bola NOZP doručená informácia od verejnej ochrankyne práv Prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD. v ktorom aj na základe podnetov našich členov a ich spolupráce nám potvrdila naše argumenty, kde uviedla že materská vo výške 70% z čistej mzdy ktoré poberajú naše kolegyne je jednoznačne diskriminačná a zákonná úprava je v rozpore s Ústavou SR.
Zároveň potvrdila aj prostiústavný stav kedy otcovia – policajti a vojaci nemôžu nastúpiť na materskú.
V oboch prípadoch ombudsmanka vyzvala MV SR k náprave tohto stavu a v prípade, že jej MV SR nevyhovie využije svoje kompetencie, ktoré ako verejný ochranca práv má a podá návrh na vyslovenie nesúladu dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov s Ústavou SR.
Aj pre tento výsledok a ďalšie ktoré prídu je potrebné aby ste nás podporili vstupom k nám, nakoľko idú na právnikov a riešenia problémov ktoré sa týkajú tak všetkých ako aj jednotlivcov.
Je dôležité spájať sa a riešiť problémy ktoré v MV SR máme, len spoločne vieme argumentovať a slovo jednotlivca odrazu naberie na váhe.
NOZP doposiaľ vykonalo mnoho krokov k náprave tak nariadení ako aj zákonov, či už žalobami alebo návrhmi avšak výsledky niekedy trvajú síce dlhšie ale predsa sa len dostavia.
S pozdravom
Bc. Tomáš Doboš
Podpredseda NOZP
odpoveď ombudsmanky – 2166-2020-VOP-Fab.-príloha

Be the first to comment

Leave a Reply