Menovky

MENOVKY.

Aspoň v niečom sme jedineční. Je to už možno trochu dávnejšie, keď sa v Trnave v Západoslovenskom múzeu v mesiaci máj konala súkromná výstava osemnástich kompletných uniforiem. Tieto uniformy poskytol súkromný zberateľ László Szitas z Maďarska. Prečo práve sa rozhodol vystaviť svoje zberateľské skvosty u nás? No preto, že v rámci všetkých uniforiem sú tie naše jedinečné. Nepoteším Vás však v tom, ak ste si mysleli že o prvenstve rozhodla kvalita, alebo estetičný vzhľad. Ich jedinečnosť a vzájomne na prvú pozíciu nás pretlačil kovový pliešok s plným menom a priezviskom zvaný: MENOVKA. Súkromná zbierka uniforiem obsahovala nielen uniformy z Poľska, Maďarska či zo Slovenska, nachádzali sa tam aj uniformy z iných štátov celého sveta, ako aj Thajska alebo napríklad aj Belgicka. L. Szitas potvrdil, že vo svojej zbierke nemá ani jednu menovku, ktorá by identifikovala policajta v službe. Slovensko je podľa jeho slov zavedením označenia policajtov menami výnimkou, vo svete je bežné označenie policajtov iba číslami. Zavedenie menovky do služby si vyžiadalo i zmenu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru SR a toto opatrenie ako vtedy predniesol bývalý šéf rezortu pán Vladimír Palko malo mať výrazný protikorupčný charakter. V závere nezabudol dodať, že nie všetci policajti týmto opatrením budú nadšení. Ak sa nepohneváte budem citovať jeho slová: NIET VŠAK INEJ CESTY, následne pokračoval, Policajný zbor je potrebné konečne očistiť od podozrení z korupcie,” Boli aj zákonom udelené výnimky a to v prípadoch, kde je potrebné zachovať anonymitu policajta. Menovky pre policajtov zaviedol ešte bývalý minister Ladislav Pittner. Jeho nástupca Ivan Šimko túto povinnosť zrušil. Pittnerovo nariadenie sa však vtedy stretlo s vlnou kritiky z radov policajtov. Bývalý minister Palko však túto nevyhnutnú potrebu pre policajtov odôvodnil tým, aby policajti nemali strach z podsvetia a kriminálnych živlov, tým že im odhalia svoju identitu. “Riešením nie je to, že tento jav budeme zakrývať, ale to, že ho budeme prekonávať,” dodal Palko. Tak tomuto už fakt, nehnevajte sa nechápem. Máme za pomoci svojej menovky bojovať s korupciou v našich radoch, alebo si falošne dvíhať sebavedomie a predávať svoje meno na tácke tzv. Kriminálnym živlom? Pýtam sa, nejde tu v tom danom prípade o ohrozenie súkromia a rodiny policajta na úkor zamestnania ? Čo priniesla prax po rokoch. Policajtom počas výkonu služby na ulici a v teréne poniektorí občania smelo tykajú, oslovujú krstným menom. Pri akomkoľvek porušení zákona z ich strany si filmujú menovku a smelo i pred televíznymi kamerami uvádzajú, že vedia kde ten policajt býva. Čo tým vlastne sledujú, na čo vlastne narážajú? Nepostačuje v tom danom prípade iba identifikačné číslo policajta ? Aby jeho služobný postup hodnotili adekvátne zložky, ktoré na základe čísla si vedia zistiť meno policajta? Nie je v tom danom prípade menovka ako vypálený znak čarodejníc na verejnosti na rameno a nech nás rovno na ulici súdia a odsúdia, nie však kompetentní ale každý kto poruší zákon a je s postupom policajta nespokojný ? Zdôvodňovať potrebu menovky s bojom proti korupcii je v tom danom prípade smiešne. Či v iných štátoch policajti nebojujú vo vlastných radoch s korupciou, keď menovky nenosia? Nie nenosia lebo s korupciou vo vlastných radoch bojujú rozumnejším spôsobom. Vzájomne chránia i osobu policajta pred nezákonnosťou a chránia postavenie polície ako takej. A ako ? Snažia sa, aby napríklad policajt neprišiel priamo do kontaktu s peniazmi. Nie je to jeden z mála rozumnejších krokov ako je slávna MENOVKA?

 

Predseda NOZP: Vojtech Klučarovský

Be the first to comment

Leave a Reply