Multisport – aktuálna informácia

Dnešným dňom nám prišla ku karte Multisport táto informácia

Vážený klient,

vzhľadom na aktuálnu situáciu a rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o uzatvorení všetkých

športových a relaxačných zariadení, sme sa rozhodli s účinnosťou od 7.00 hod. 13. 3. 2020 platnosť

všetkých kariet MultiSport pozastaviť. Karty budú opäť aktivované až po odvolaní mimoriadnych

opatrení.

Prosíme Vás však, aby ste faktúry, ktoré boli vystavené za mesiac marec 2020, uhradili v plnej

výške. Ako kompenzáciu za už vyúčtované služby na marec 2020 Vám Vašu najbližšiu faktúru

ponížime o 50%.

Ďalšie faktúry Vám až do odvolania mimoriadnych opatrení nebudeme vystavovať.

 Situáciu naďalej sledujeme a o ďalšom postupe Vás budeme informovať.

 V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte Vašu kontaktnú osobu.

 Za pochopenie Vám ďakujeme.

V prípade ďalších informácií tieto hneď zverejníme.

Aby sme to zhrnuli. Karty budú do odvolania neaktívne čo je logické keďže aj tak sú všetky skupinové aktivity zakázané. Keď sa situácia ukľudní karty sa aktivujú.

Peniaze ktoré ste poslali za mesiac Apríl Vám koncom mesiaca vrátime naspäť na účty a oznámime kedy pošlete iba polovičnú platbu.

Pridať komentár

PETÍCIA

POŽIADAJ O PETIČNÝ HÁROK NA EMAILOVEJ ADRESE

peticia@nozp.sk

alebo si ho stiahnu priamo tu

...::: PETÍCIA :::...

POZIADAJ O PETICNY HAROK