Multisport

Vážení členovia a užívatelia karty Multisport. Radi by sme Vás informovali že spoločnosť ktorá kartu vydáva nám zvyšuje cenu karty Multisport na sumu 29 eur. Cena sprievodnej karty zostáva na sume 29 eur a aj ceny detských kariet na sume 15 eur. Zvýšenie ceny je od 1.7.2020 teda ak máte záujem zotrvať a kartu využívať tak platbu 29eur za kartu je potrebné zaslať do 18.6.2020 namiesto sumy 26 eur.
V prípade že chcete kartu ukončiť dajte to vedieť na email: multisport@nozp.sk. V prípade neodhlasenia karty včas do koncs mesiaca ste povinní kartu aj tak zaplatiť nakoľko je vždy aktívna k prvému dňu v mesiaci.
Zrušenie karty prebieha ideálne k 18temu v mesiaci.

Nový odborový zväz polície

a

MULTISPORT

Milé kolegyne, milí kolegovia, pretože si veľmi ceníme Vaše pracovné nasadanie, radi by sme Vám ponúkli možnosť, ako kompenzovať Vaše pracovné vyťaženie trochou pohybu alebo relaxu. Pre každého člena NOZP, ktorý o to požiada máme kartu MultiSport s platnosťou   za sumu 26 ,-€  jedine že sa nazberáme viacerí a presiahneme počet 100 a viac.

KARTU JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ VŽDY K 18-TEMU DŇU V MESIACI S PLATNOSŤOU OD NASLEDUDJÚCEHO MESIACA na emaily multisport@nozp.sk

 

Na základe množstva kladených otázok vám zhrniem podmienky na získanie karty MultiSport.

Získanie MultiSport karty je podmienené členstvom v Novom odborovom zväze polície.

Noví užívatelia kariet MultiSportu (člen NOZP + 1 dospelý člen sprievodná karta a 3 deti do 15 rokov; teda max. 5 ks) vyplnia „súhlas so spracovaním osobných údajov“ a zašlú jeho scan spolu s potvrdením o úhrade z internetbankingu na e-mail: multisport@nozp.sk

 

Poplatok za kartu sa hradí na:

 

číslo účtu IBAN: SK73 09000000005073953841,  Slovenská sporiteľňa

vždy do 18. dňa v mesiaci za nasledujúci mesiac  (v novembri – na december,  v decembri – na január … atď.)

Do poznámky: meno a priezvisko užívateľa karty (pri platbe za viacerých užívateľov, do poznámky uviesť všetky mená, napr.: Peter Novák, Ján Novák)

 

Pre každého člena NOZP v SR  a rodinných príslušníkov, kamarátov a známych máme kartu s platnosťou :

 

pre člena NOZP:                                                        29 € /karta /mesiac

sprievodná karta                                                        29 € /karta /mesiac (karta pre kohokoľvek, a je samostatná t.z držiteľ karty vie ísť na aktivitu sám bez člena NOZP

pre deti do 15 rokov:                                                 15,-   € /karta /mesiac

PÁR PRAKTICKÝCH INFORMÁCIÍ:

 

Karta je neprenosná – pri návšteve zariadení je nutné sa na výzvu personálu preukázať aj preukazom totožnosti s fotografiou.

Z odberu karty sa môžete kedykoľvek odhlásiť, či sa k nemu prihlásiť, a to vždy do 18. dňa v mesiaci e-mailom (multisport@nozp.sk) s tým, že zmena prebehne nasledujúci mesiac. O kartu môžete ale znovu požiadať až o 6 mesiacov (výnimkou sú zdravotné dôvody).

Kompletný zoznam aktivít nájdete na:  www.multi-sport.sk.

Na vydanie karty je potrebné poskytnutie Vášho mena a priezviska spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o. („Súhlas so spracovaním osobných údajov“)

Viac informácií nájdete na:  www.multi-sport.sk.

S pozdravom

 

Bc. Tomáš Doboš

Nový odborový zväz polície

Kuzmányho 8

040 01 Košice

e-mail: tomas.dobos@nozp.sk   

 

Pokyny k vydaniu karty MultiSport

 

suhlas-multisport

Pokyny k vydaniu karty MultiSport

Prílohy

Be the first to comment

Leave a Reply