Nástenková inštruktáž

Nedávno som mal možnosť vidieť prefotený odkaz nadriadeného, pisaný voľnou rukou. Na päť rozťahaných riadkov písanych červenou prepiskou ešte vsunul päť výkričníkov, čím tomuto zdrapu papiera dodal úradnú vážnosť.

Dlho som nad tým textom rozmýšľal a povedal som si, že určite je to písane dopravnej hliadke PZ.  Tak potom by to malo byť  skoro  v poriaku, i keď by som prijal inštruktáž písanu inou formou a to s odkazom na určité nariadenie,  dátumom a podpisom nadriadeného. No čo keď to písala iba pani upratovačka, alebo išlo o neskorý prvo aprílový vtip.

Žiaľ som sa mýlil a daný zdrap papiera bola skutočná inštruktáž pre policajtov, nie však pre kolegov dopravákov ale poriadkárov v rekvalifikačnom kurze.

Percentuálny podiel výkonu služby bol jasne v zdrapovej inštruktáži označený a to na čo je potrebné sa zamerať. ( merať, fúkať, kontrolovať, pokutovať). Takto  by sa dalo pomocou ENIGMY dešifrovať  to slávne BaPCP do hore spomenutých štyroch slov.

Kde je ochrana verejného poriadku, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti, získavanie poznatkov v oblasti miestnej a osobnej znalosti. ( tú už dnes žiaľ policajti nemajú skoro žiadnu, no nie ich zapríčinením.)

Čomu sa v policajnej terminológii hovorí PREVENCIA a prečo ju nahradili už iba  slovkom REPRESIA? Ktoré z týchto dvoch slov príjmu občania, ľudia SR ako i samotní policajti vo výkone radšej?

Kto je zodpovedný za takýto úpadok a deštrukciu polície, kde z policajtov v očiach verejnosti spravili iba novodobých vyberačov financií, čiže financmajstrov?

No nikto. A ak by sme po tom začali pátrať, hoc i po autorovi tohto zdrapu papiera, fakt by zaň bola podozrivá asi iba pani upratovačka. Verte, že ani samotní najvyšší,  by nepotvrdili pred verejnosťou, že takéto nariadenia vydali veliacim.  A ak by sa aj dokázalo, že nadriadený nie z vlastnej svoj vôle takúto zdrapovú inštruktáž vydal, nikto z tých tam hore čo to v tichosti nariadili sa k tomu nepriznajú. Práve naopak, tohto nadriadeného  ukážkovo pred verejnosťou v masmédiach potrestajú, aby opäť hodili túto špinu na podriadeného. Niekedy sa to v polícii nazýval zákon podajúceho h……..na.

Ale nakoniec som to pochopil, prečo takáto forma, takýto zdrap a takáto hanba a potupa chlapov z výkonu služby pred občanmi našej vlasti.

 

POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ

 

Predseda NOZP: Vojtech Klučarovský

Be the first to comment

Leave a Reply