Neohli sme chrbát a neklameme ako niekto…

Je tu nový rok a prišlo opäť na bilancovanie. Aký bol uplynulý rok z pohľadu NOZP?

Bol to opäť rok, ktorý členom NOZP nebol dosť naklonený. Už len vznik NOZP nenecháva ľahostajných ľudí či už ministerstva vnútra SR, tak aj zo strany funkcionárov predsedníctva OZP v SR. NOZP vzniklo združením osôb v súlade s ods. 1 článku 37 Ústavy SR platnej pre všetkých obyvateľov v rámci zvrchovaného územia SR.

Je smutné, že toho nie sú si vedomí zodpovední funkcionári zamestnávateľa v našom prípade Ministerstva vnútra SR, čo je štátnym orgánom, ktorý má preventívnu ale aj represívnu funkciu k jej dodržiavaniu. Ale do ústavného odborníka sa stavajú funkcionári OZP SR.

Čiže nedá sa nereagovať na ďalší z radov článkov uverejnených v decembrovom čísle novín Polícia vydávaných a financovaných za odborové peniaze aj radových členov OZP SR. Bohužiaľ musí byť dlhší, veď aj článok v novinách na ktorý je reakcia zo strany NOZP, je skoro na celú jednu A3 stranu malými písmenami.

O čo ide?

Začiatkom roka v januárovom čísle uvedených novín vyšiel článok, v ktorom boli všetci policajti, ktorí nie sú členmi OZP SR označení za parazitujúcich na dohodnutých výhodách zo strany vedenia OZP SR. V decembrovom čísle tesne pred vianočnými sviatkami pokoja vyšiel ďalší štvavý článok s názvom „S NOZP si nevieme predstaviť spoluprácu v nijakej forme“ v ktorom redaktor spomínaných novín sa zhovára s predsedom OZP v SR.

Takže pekne po poriadku podľa spomínaného článku a uvedenie nielen mladších kolegov policajtov do problematiky, ale pre všetkých čitateľov uvedeného periodika a majú chuť si to prečítať až do konca.

Ako predseda NOZP som si už zvykol , že redaktor novín Polícia, ktorý robí rozhovory v hlavnej réžii s predsedom OZP v SR, vedie účelové otázky spomínanému predsedovi s cieľom dehonestovať postavenie NOZP. I v danom prípade je pre mňa prekvapujúca prvá otázka p. redaktora v danom príspevku, kde uvádza údajne mnou udávaný počet 500 členov NOZP. Neviem odkiaľ a hlavne od koho toto číslo, túto informáciu pán redaktor získal, z čoho čerpal. Každým ďalším štvavým článkom plných polo právd sa dozvedáme o klesajúcom čísle našej členskej základni. Ešte päť takýchto redakčných mono rozhovorov on nás bez nás a od spomínaného redaktora sa dozviem, že členom NOZP som už iba ja sám. Taktiež ma prekvapilo, kde v položenej otázke redaktorom, som mal ostro zaútočiť a obviniť OZP v SR v rámci vzájomnej nespolupráce s NOZP. Preto nie je problém zverejniť oficiálny legálny audio záznam z predkolektívnych jednaní roku 2016 a 2017, kto a akým spôsobom vystupoval a či v mojom prípade je tam len jeden jediný náznak ostrej kritiky alebo zvýšeného hlasu pri vyjednávaní. (Možno pán redaktor bude veľmi prekvapený, kto a hlavne akým spôsobom vystupoval.) Odpoveď pána predsedu OZP v SR je opäť iba jemu charakteristickým obrazom, charakteru jeho osobnosti. Niekedy mi tie jeho mono odpovede a mono články s virtuálnym redaktorom pripadajú ako z relácie : Noc v archíve, kde rozprávajú jednotliví funkcionári dávnej doby, jemu rétorikou veľmi podobnou. No doba a hlavne čas sa zmenil pán predseda a žijeme aspoň si myslím v demokratickom štáte a nie demagogickom. ( poznámka: slová podobné, no význam rozdielny) Čo sa týka našej odvahy ako NOZP, tú by som na Vašom mieste pán predseda ani nespomínal, pretože naší členovia zažili prenasledovanie a trestanie (v pozadí niekým riadené) ako v časoch ŠTB. No i napriek tomu odvahu nestratili, chrbát neohli, čo o Vás sa s veľkou úctou povedať nedá. Taktiež Vás veľmi taktne upozorňujeme, aby ste sa nestavali a nepasovali do pozície : BOHA OLYMPU , ( súdneho a ústavného znalca), kde my NOZP si dovoľujeme Vás o niečo žiadať. Náš postup pramení zo zákona, ktorým sa riadime a hlavne dodržiavame, ak ste si to pán predseda nevšimli. Naša oficiálna webová stránka je www.NOZP, kde som za rok 2017 nenašiel jeden jediný hanlivý, útočný článok voči OZP v SR samotnému, ako aj voči samotným funkcionárom. To že na verejných sieťach, ktoré, ako som pochopil, by ste najradšej cenzurovali, ak sa hlavne spomína i v negatívach Vaša osoba alebo OZP v SR za to my nemôžeme a hlavne nezodpovedáme. NOZP kritiku s ktorou sa stretáva racionálne ju prijíma, kde v mnohých prípadov nás práve táto kritika pohla vpred. To je ten hlavný rozdiel medzi nami pán predseda. Taktiež spomínate trestné oznámenie, ktoré na Vás podal náš člen treba však aj rozvinúť. Že bolo podané na Vás, akým hanlivým podľa Vás iba expresívnym výrazom ste nazvali 13.000 policajtov nečlenov OZP. A ešte aj ironicky sa v tomuto v článku vyjadrujete, že ste za to postihnutý nebol, len dúfam, že ste mali na mysli iba trestné postihnutie či zodpovednosť. To je Vaša skutočná nefalšovaná tvár, nazývať policajtov: PARAZITMI, ktorí nie sú členmi OZP. Niekedy vo Vaších vyjadreniach ako ja, tak i z počutia iných nadobúdam pocit, že ak sa vyjadrujete k OZP v SR, ako keby ste sa vyjadrovali k Vašej súkromnej firme s.r.o.

Toľko na úvod a teraz hoci sa budem opakovať, ale je to potrebné rozvinúť aj detailnejšie ako aj zdržanlivejším tónom tak aj faktami. Budem dokladovať a obhajovať prácu všetkých členov NOZP, takže niekedy to lepšie vyznie v množnom čísle. V úvode pohľad predsedu na nepripustenie NOZP ku kolektívnemu vyjednávaniu. Spolupráca o kolektívnom vyjednávaní vychádza konkrétne z § 3a ods.1, zákona č.2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, a tak či vedenie NOZP chce alebo nechce musí aj napriek takýmto vzťahom osloviť OZP v SR. Čiže je to dané zo zákona, zväčša menší oslovuje väčšieho a ako uviedol v rozhovore predseda, a až keď sa nedohodnú rokuje zamestnávateľ s členmi odborovej organizácie, ktorá má väčšiu členskú základňu. Podotýkam a upriamujem pozornosť na termín „odborová organizácia“, keďže v tom čase neexistoval v tomto zákone výraz „odborový zväz“. Je to len polovičná pravda a ako sa stáva v článku do úlohy ústavného experta v ďalšej časti článku je až neuveriteľné. A v čom je polopravda. Keď sa povie „A“, malo by sa aj povedať „B“. V ods. 2 článku 37 uvedenej ústavy sa ďalej píše citujeme: „Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií, ako aj zvýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo v odvetví, je neprípustné.“ To znamená, že jedná odborová organizácia nesmie byť uprednostňovaná na úkor druhej. A čo si vy čitatelia o tom myslíte? Ak boli funkcionári už tretí krát prizvaní na kolektívne vyjednávanie, sú riadne zaregistrovaní, sú NOZP uznanou odborovou organizáciou zamestnávateľom čiže MV SR, áno alebo nie? Potom prichádza na rad, že ak sa nedohodli na kolektívnom vyjednávaní, kto bude všetkých policajtov zastupovať pri kolektívnom vyjednávaní, tak sa využije spomínaný § 3a zákona a nechá nečinných parazitujúcich aj našich členov NOZP. No existuje aj písm. a, ods. 2, § 4 uvedeného zákona, ktorý mysli aj na také veci, ako je popísane presne v ods.2 článku 37 ústavy, že nemôže byť jedna organizácia uprednostňovaná pred inou organizáciou, čiže citujem: „Neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.“ Čiže za toto je zodpovedný zamestnávateľ a nie odborová organizácia v našom prípade OZP v SR, a to bolo aj náležite vysvetlené zamestnávateľovi, ktorý prisľúbil postup podľa platných zákonov SR, čím je aj Ústava SR a obzvlášť vysvetlené ešte aj predsedovi OZP v SR. Alebo Ústava SR je menší právny dokument ako všeobecné právne predpisy? Ak je v uvedenej kolektívnej zmluve aj na rok 2018 uvedená ako odborový partner len jedna odborová organizácia, je všetko v poriadku? Takže čo si myslíte o tom všetkom teraz vážení čitatelia? Ďalšími článkami kolektívnej zmluvy sú rôzne výhody ako čerpanie služobného voľna na odborársku činnosť, kancelárie a auta? Nie sú aj v tomto smere zvýhodňovaní z OZP v SR? Vedenie a ani členovia NOZP nikdy verejne pod hlavičkou NOZP nekritizovali alebo dehonestovali prácu OZP v SR. Ak sa pozriete na články uverejnené na oficiálnej webovej stránke NOZP, je tam kritika na zamestnávateľa v súvislosti s podmienkami výkonu služby alebo materiálového zabezpečenia. To, že na niejakých sociálnych sieťach prezentujú jednotlivci svoje názory, tak má niekto možnosť zakročiť, no NOZP sa od týchto názorov dištancovalo, čo bolo prezentované aj na kolektívnom vyjednávaní v roku 2017 a nemôže za nich prevziať zodpovednosť, keď ani OZP v SR nevyvodzuje zodpovednosť za svoje skutky.

Ideme ďalej. Spoluprácu s NOZP pán predseda vylučuje a uviedol eventualitu, že možno o pár generácii. Čiže on osobne nikdy, ale niekto iný až niekedy neskoro v budúcnosti. Dá sa s toho usúdiť niejaká zaujatosť? Alebo má ten názor, že po mne, už mi je jedno čo bude? Alebo prídu mladí policajti na to, že až tak veľa za tie odvedené odborárske členské peniaze sa v ich prospech neurobilo a podmienky na výkon služby sa stále akosi pomaly vylepšujú, ale aj zhoršujú vďaka ére počítačov a elektroniky?

A tomu trestnému oznámeniu. Bol to podnet na podozrenie z trestného činu ohovárania a to tým, že všetci nečlenovia OZP v SR sú parazitujúcimi na vyjednaných výsledkoch OZP v SR. Áno urazilo to jedného z našich členov, lebo sa necíti „parazitujúcim“, ako ďalších cca 13000 policajtov nečlenov OZP v SR ale aj členov NOZP. A teraz opak, kto postupoval protiústavne. Podľa Ústavy SR sa združil a vstúpil do vzniknutej NOZP, aby práve oni bránili jeho ústavne práva. Čoho sa dočkal? Po služobnom hodnotení v testovacej prevádzke a následnom odvolaní ho v komisii zastupovali traja členovia s OZP SR a nie NOZP. Viete si predstaviť ako to dopadlo, keď ani vlastných členov dôsledne neobhajujú. Je aj toto v poriadku a nepochybil konkrétny človek, ktorý pozná ústavu a napriek tomu, aby upozornil, že nie je príslušný zastupovať člena iného združenia nominoval do príslušnej komisie svojich členov. Aj zamestnávateľ bol o tom informovaný a napriek tomu zloženie komisie nezmenil. Je ústava menej ako zákon dokonca ako kolektívna zmluva? Aký by bol verdikt ústavného súdu v tomto prípade po možno dvoch až piatich a možno viac rokov. Alebo s tým rátali? Domyslíte si.

V prílohe dávam k nahliadnutiu aj rozhodnutie vyšetrovateľa o vybavení vyššie spomínaného podnetu. Ak takto postupoval vyšetrovateľ a uviedol, že podozrivý len expresívne vyjadril svoje názory, tak tento článok, je tiež o vyjadrení našich názorov. Ako budú postupovať vyšetrovatelia voči extrémistom, ak tiež len expresívne použijú názory? To si vážení čitatelia domyslíte a prokuratúra tiež. Ak niekto navádza, že sa dala dať sťažnosť podľa poučenia, keďže veľa z Vás je tu vyšetrovateľov a vyštudovaných právnikov, nebol tento spôsob zvolený. Karma nie je zdarma a dohoní každého. Nechce sa mi vôbec veriť, ak by to bolo možné, aby niekto nenapadol pisateľa za krivé obvinenie. Takže nie všetky okolnosti v článku boli vysvetlené a skôr zavádzajú ako uvádzajú na pravú mieru

Čo sa týka tzv. vlastného návrhu kolektívnej zmluvy NOZP? Aká je pravda. Sám diskutujúci v závere na ďalšej strane v pokračovaní hodnotí a zároveň chváli uvedenú kolektívnu zmluvu, ktorá je už rokmi „vyšperkovaná“ a ako výsledok dialógu zo sociálnym partnerom pre štáty V4 vzorom. S čím novým a prevratným mohli prísť členovia NOZP? Prácu OZP v SR si sčasti aj vážia, no práve s tými údajne populistickými návrhmi, ktoré si nižšie rozvedieme nemôžem súhlasiť. No nielen s tými, ale aj iné návrhy, ktoré mali byť rokované ako naša agenda a nie prevzaté. Tak čo prevratného očakávalo vedenie OZP v SR od NOZP, keď samo znegovalo vyjednávanie a zaslúžilo sa o podpis kolektívnej zmluvy nie v súlade s platným zákonmi. Je to však názor a ten musí potvrdiť príslušný súd, s čím aj vedenie OZP v SR ako aj zamestnávateľ kalkuluje. Nechcú pochopiť, že pohár trpezlivosti po troch rokoch vykypí a žaloba bude na svete a raz aj rozhodnutie súdu. No dovtedy ani jeden zo zodpovedných už nemusí na zodpovedných miestach sedieť. Rátajú s tým? Kalkulujú? Položte si vážení čitatelia sami túto otázku a odpovedzte si.

Čo sa týka výšky služobných platov. Vraj zvýšenie o 10% je populistické. Presne vieme ako sa odvíja vyjednávanie o platoch a keďže neboli prítomní y NOZP na zasadaní KOZ s príslušnými funkcionármi štátu, počiatočných 10% bol návrh na vyjednávanie. Tieto informácie diskutujúci predseda mal skôr, ako to neskôr bolo v masmédiach publikované tak nech rozvedie, ako prebiehalo rokovanie, koľko navrhoval sám a prečo to bolo presne 4,8% a v podnikovej zmluve sa musí striktne táto čiastka uviesť? Tu bol jeho priestor na sebarealizáciu. Predstavitelia štátu sa zaviazali a tak postavili štátny rozpočet, že na to majú peniaze. No ministerstvo, ak by našlo niejaké rezervy, tak to mohlo aj zvýšiť, len by bol oheň na streche kvôli iným rezortom. Alebo tie 50 eurové zvýšenia platov v júli 2017 a rôzne výšky príspevkov za bývanie neboli z niečoho, načo mal rezort a tak to mohol dať do služobných platov? Čiže tu je reakcia aj na ich opisovanie kolektívnej zmluvy, ale aj k spomínanému dodatku č.1 ku kolektívnej zmluve pred 1.7.2017. Tu nám nedá upozorniť aj na to, že zamestnávateľ predsedu OZP v SR ustanovil do činnej zálohy a sám si kolektívnym vyjednávaním pridal 100 eur ku služobnému platu. To je v poriadku a nie je to opäť zvýhodňovanie. A k opisovaniu až nápadne sa podobajú kolektívne zmluvy platné pre zamestnancov v štátnej ale aj verejnej správe. Kostra resp. osnova je nápadne podobná, až na niektoré špecifiká.

Čo sa týka výšky stravného, vraj ďalší populizmus. Vieme veľmi dobre ako sa vypočítava výška stravného, dnes v dobe elektronizácie a prístupu na internet nie je nič až také tajné a nerobte z nás nevediacich. Tých 35% do 100 je z čoho vykrývaných? No od zamestnanca a zo sociálneho fondu, o ktorom ako partneri rozhodujú zatiaľ práve subjekty, ktoré podpísali aj kolektívnu zmluvu. Je pravdou že zvýšenie o 10 centov je pri cca 50000 zamestnancov v rámci MV SR je veľký finančný balík (5000.-€), ale takisto je pravda, že na stravný lístok ako v minulosti môže prispieť aj zamestnanec aj sociálny fond, veď každým rokom pri zvýšení platov sú aj vo fonde zvýšené príjmy. Takže zamerajte sa, ako je nakladané s fondom a na netransparentné vyčerpanie fondu na dopravu v závere roka mohlo ísť aj napríklad na stravné. Alebo sme vážne takí naivní a neznalí problematiky. Tiež v roku 2016 sa nás nikto radových nepýtal, či súhlasíme so zmenou výšky na stravovací lístok a jednoducho ste nám finančné prostriedky stiahli. A ešte jedna pripomienka, keďže ste medzitým už kolektívnu zmluvu podpísali, kto zaplatí to zvýšenie o smiešnych 20 centov? To najmä na západnom Slovensku najmä v Bratislave nepostačuje na stravovanie bez doplatku. A prečo? Oznámením úradu práce nebolo zvýšenie cestovných náhrad od ktorého sa odvíja platba zamestnávateľa vo výške 65%, čiže on to nebude. Zo sociálneho fondu sa na stravný lístok ani po 1.4.2018 nezmenila čiastka, ktorá je 0,32 centov ako v roku 2017. Prepáčte, ale asi naozaj nevieme počítať, čiže populisticky ste vy zvýšili cenu stravného na úkor zamestnancov. Kde sú peniaze zo sociálneho fondu, ktoré v roku 2017 u policajtov sa výšili o 25 eur v priemere a v roku 2018 boli opäť zvýšením tarifných platov ako aj zvýšením odvodu do sociálneho fondu z predošlého roku 1, 08% na 1,10% roka 2018. Ešte jedna kozmetická úprava zlučovaním. To naozaj je potrebné urobiť kozmetické úpravy, zlúčiť fond na regeneráciu s fondom na dopravu a keď sa zvýšia peniaze zo stravného tak ich pred koncom roka previesť do tohto fondu a ten si rozdeliť? To sa nevedelo ešte nájsť napriek vyššie uvedeným skutočnostiam 15000,- eur v sociálnom fonde, aby bol stravný lístok vo výške rovné 4 eura?

Čo sa týka petície, sami priznávate, že ide o retroaktivitu, ale so slovíčkom nepriamu. Vraj dajte to na Ústavný súd SR. Nevieme, či neznalosť práva alebo jednoducho iná vec nepomenovaná expresívnym výrazom tu je. Tiež sa radíme s právnikmi a nebudeme polemizovať, ktorí sú lepší, či Naši alebo Vaši, no jednoducho stále sa riadime sedliackym rozumom, a čo právnik, to iný právny názor a nenadarmo sú paragrafy dvakrát pokrútené. Zvolili sme tento postup a Vám nadradeným odborárom sa nebudeme spovedať. Nech rozhodnú kompetentní a nebojkotujte túto petíciu. Máme o tom dostatočné informácie, dokonca vo Vašom periodiku. Ak bude Slovensko skutočne demokratickou krajinou, aj veci sa pohnú dopredu. Nikdy sa nepodarí odstrániť klientelizmus, rodinkárstvo, lobizmus no treba sa aspoň pokúsiť eliminovať do určitého stupňa úrovne. Veď proti tomu bojuje aj vláda, parlament prijímaním príslušných zákonov a treba v tejto oblasti aj zvýšiť kontrolu. Dvaja sa ľahko dohodnú, no traja a viac už ťažšie. Najlepšie je začať od seba, však?

Na záver si diskutujúci nevšimol, že náš tzv. návrh kolektívnej zmluvy obsahoval aj jednu dosť podstatnú vec aj pre nečlenov a nie tých vrchných, ktorí sa sami často odmeňujú a hlavne pre starších kolegov. Kedysi existovalo nariadenie o udeľovaní jubilejných odmien a tiež kedy sa udelí medaila. Medaile sa stále udeľujú, no jubilejné odmeny? Nariadenie o jubileách bolo zrušené a už len kúsoček s nariadenia ostalo v kolektívnej zmluve a to, že pri dožitému jubileu 50 rokov patrí jubilantovi odmena bez akejkoľvek podmienky. No ten, kto recenzoval a hodnotil, si to asi nevšimol, lebo sme to verejne nerozširovali a chceli sme vidieť reakciu nielen zastupujúcich OZP v SR ale aj zamestnávateľa. K tomu nedošlo a náš návrh nebol prerokovaný a bol pravdepodobne odsúdený ako zdrap papiera do koša. Takže čítajte dôslednejšie, ak chcete niečo recenzovať. Pri dnešnom odlive starších skúsených kolegov by sa nemali klásť podmienky ako tá, že za posledných šesť mesiacov nebol trestaný, lebo ľahko pre iný právny názor niekoho je potrestať a až súdy sú príslušne rozhodnúť, či trest bol oprávnený alebo nie. Opäť zodpovedné je vo všeobecnosti MV SR tak, ako pri rôznych prepúšťacích konaniach príslušníkov PZ a následne rehabilitovaných s finančným odškodným. Alebo sa opäť kalkuluje, že pri rýchlosti rozhodovania sa päťdesiatnik nedožije rozsudku? Tak to je potom veľmi smutné. Nato by mali byť odborové organizácie.

Máme vedomosť, ako ste chceli potrestať vyššieho funkcionára preto, že ctil si ústavu a na roveň sa správal rovnako k obom odborovým organizáciam, keď zároveň pozval na mesačné vyhodnotenie Nás aj Vás. Vybavili ste mu u prezidenta SR hĺbkovú autobusovú kontrolu o počte 37 ľudí, ktorej výsledky neboli na jeho odvolanie, no zato na potrestanie áno. Lenže ste zabili jednou ranou dve muchy a budeme sledovať, koho vedenie vyberie do uvoľnenej funkcie po psychickom nátlaku a odchodu do výsluhového dôchodku uvedeného funkcionára, keďže momentálne je riadením poverený jeden policajt. Dokonca aj zástupca vyššie uvedeného funkcionára požiadal o uvoľnenie, takže poverený policajt sedí na troch stoličkách za jeden plat. Vo funkcii sa už vidí policajt, ktorý sám si neplnil povinnosti a bol viac krát práve vďaka odhaleným nedostatkom vedenia ÚHCP PPZ trestaný jeho uvoľneným nadriadeným a tí, ktorí sú znalí problematiky, už vedia o koho ide.

Na záver chcem všetkým policajtom popriať v Novom roku veľa šťastia, zdravia a potom prídu aj úspechy, ktoré verím, že budú nestranne ocenené.
Predseda NOZP
Vojtech Kľučarovský

Uznesenie_o_odli_Paraziti

Prílohy

Be the first to comment

Leave a Reply