PETÍCIA

Petícia za návrat k spravodlivému sociálnemu zabezpečeniu policajtov a vojakov

Pomôž nám v snahe zmeniť zákon, pri ktorom mame zato ze je protiústavný !

Ak chceš aj Ty svojim úsilím prispieť kontaktuj nás na peticia@nozp.sk
Stiahni petičný hárok a vypíš ho podľa pretlače. Do petície zapoj aj svoju rodinu, kamarátov, známych a všetkých ktorý majú nad 18 rokov
Novela zákona o sociálnom zabezpečení nielenže zhoršila stav sociálneho zabezpečenia všetkých policajtov a vojakov, ale zároveň nespravodlivo retroaktívne zasiahla do práv policajtov a vojakov prijatých do služobného pomeru pred novelou zákona o sociálnom zabezpečení, ktorí pri svojom rozhodovaní o vstupe do služobného pomeru a pri svojej prísahe vernosti a čestnosti verili, že štát tiež verne a čestne splní svoje sľuby a nebude ich jednostranne meniť.
Informácie pre vypĺňanie:
Dohliadnúť na to aby boli údaje vyplnené ČITATEĽNE, ideálne paličkovým písmom a bez skratiek. Osoba ktorá podpíše petíciu musí ku dňu podpisu dovŕšiť vek 18 rokov

Be the first to comment

Leave a Reply