Platy policajtov – sú skutočne také ako ich prezentujú médiá?

So záujmom som včera sledoval televízne noviny, kde hovorili o našej petícii za zvyšovanie platov policajtov a vyjadrovali sa k nej  a jej obsahu tak ministerka ako aj premiér. Dnes sa tejto téme venovali aj rôzne internetové média. Som rád, že táto téma sa rozbehla a kompetentní sa jej začali venovať. Povedzme si pravdu každý v ozbrojených zložkách si zaslúži dôstojný plat  a platy v rezortoch ministerstva obrany ako aj ministerstva vnútra by sa mali koordinovane zvyšovať aby nenastal odliv z jednej zložky do druhej ( čo reálne aj hrozí na základe vytvorenej ankety a toho že policajti sa už informujú na regrutačných strediskách MO). Média to nazvali napätie medzi silovými rezortmi,  NOZP tomu hovorí  zvyšujte všetkým a hlavne rovnako.

Na druhej strane ma tak v televízii ako aj na internete zaujala jedna vec. Nikto z kompetentných sa nevyjadril a nepohoršil nad zverejnenými informáciami k výške platov, ktoré údajne policajti poberajú pri nástupe a k porovnaniu po 15-tich odslúžených rokoch. Suma ktorá svietila pri policajtovi 1 618,-€ ma zarazila  a podotýkam nielen mňa. Rád by som videl radového policajta ktorý má takúto sumu podotýkam v hrubom na výplatnej páske.

Ak si média nevedia overiť koľko policajt zarába rád im uvediem jednoduchý príklad, nasmerujem kde to hľadať a priložím aj tabuľku. O platových náležitostiach pojednáva zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, kde v § 84 sa píše o tom ktoré konkrétne zložky tvoria služobný príjem ak počítame policajta ktorý pracuje na hliadke OO PZ tak jeho základný plat tvorí:

  • 84 ods. 1 písm. a) funkčný plat, b) prídavok za výsluhu rokov, c) hodnostný príplatok, d) rizikový príplatok, g) osobný príplatok, k) príplatok za starostlivosť a vedenie služobného cestného vozidla alebo motorového člna, m) príplatok za nerovnomernosť času služby,

A teraz jednoduchá matematika v 1. Platovej triede:

  • dostane policajt po 15.tich rokoch podľa aktuálnej tabuľky funkčný plat s prídavkom za výsluhu rokov sumu 1025,50,-€,
  • hodnostný príplatok keďže predpokladáme že je policajt stále na hliadke a bude nadpráporčík tak ho má vo výške 32,-€,
  • pripočítajme aktuálny rizikový príplatok vo výške 100,-€,
  • osobný príplatok ako 15 ročný policajt bude mať určite tzv. celoplošné zvyšovania vo výške 30,-€50,-€ a ak nebol za zlé s nadriadeným môže mať plus ďalších 50,-€,(poznám takých čo majú aj 200,-€ ale aj takých čo majú 20,-€)
  • nerovnomernosť je vo výške 100,-€ (pripomínam, že je potrebné ju zvýšiť nakoľko už je neaktuálna kvôli zvyšovaniu príplatkov za nočné víkendy a sviatky)
  • Príplatok za vedenie motorového vozidla je vo výške 13,50,-€

Takže toto je funkčný plat s výsluhou rokov plus príplatky ktoré má bežný policajt na ulici po 15-tich rokoch a ak to zrátame tak hovoríme o sume 1401,-€, v HRUBOM

Nato aby sme dosiahli sumu 1618,-€ by musel policajt mať celkové osobné vo výške 347,-€. Takého policajta na hliadke nepoznám a ani v dvojke platovej triede, keďže u neho je funkčný plat s prídavkom za výsluhu rokov vo výške 1085,-€ takže rozdiel medzi platovou triedou je iba 60,5,-€.  Ja osobne som 11 rokov nedostal žiadne osobné od nadriadeného až teraz som dostal 10,-€ a 15,-€ a samozrejme tzv. „celoplošné“

Preto sa pýtam do akej hĺbky sú skúmané informácie ktoré sú prezentované občanom SR prostredníctvom médií. Tabuľky ktoré boli zverejnené médiami kde ukazujú policajta po 15-tich rokoch s platom 1618,-€ ktorý je vyšší ako u iných zložiek navodzujú negatívne emócie ľudí, ktorí sa vlastne čudujú čo si to vlastne policajti dovoľujú a prečo spisujú petíciu však majú dosť. ( nebudem sa teraz rozpisovať prečo majú mať ozbrojené zložky dostatočné platy ako je  zákaz podnikania, obmedzenia v osobnom živote a podobne, lebo by to bolo nadlho a je to na inú tému)

A teraz sa vráťme k začínajúcemu policajtovi v prvej platovej triede kde je základ 750,-€ a 794,-€ plus si dajte príplatky ktoré sú vyššie a dôjdete k sumám 1015,50,-€ keďže hodnostné je vo výške 2,-€ a osobné bude mať iba 50,-€ ako začínajúci policajt.

 

Na záver chcem uviesť, že čaro v číslach je aj v tom že nikto z kompetentných neuvedie, že prezentované platy okrem toho že sú skresľujúce sú uvádzané v HRUBOM, pričom policajti si odvádzajú aj vyššie odvody oproti civilnému sektoru. Takže z toho hrubého príjmu dostaneme oveľa menej  v čistom ako tzv. “civil” pri tom istom hrubom príjme.

 

Preto podporte petíciu na https://www.podpisem.sk/peticia-dorovnajte-platy-policajtov-k-platom-vojakom/ , ktorá ak už nič iné pomôže tak ministerke ako aj Vláde SR a NRSR pri rozhodovaní o zvyšovaní platov v ozbrojených zložkách.

 

S pozdravom Tomáš Doboš

Podpredseda NOZP

                                                               Platy policajtov - tabuľka   

Be the first to comment

Leave a Reply