Pozvanie vedenia NOZP riaditeľom RHCP Prešov

Dňa 17.11.2016 v čase o 09,00 hod. na základe pozvania riaditeľa RHCP Prešov plk. Vladimíra Gladiča sa NOZP zúčastnilo mesačného vyhodnotenia konaného na OCP PZ v Michalovciach. Mesačného vyhodnotenia sa zúčastnili riaditeľ RHCP Prešov plk. Vladimír Gladič , vedúci OHCP RHCP Prešov mjr. Mgr. Marek Šafár, riaditeľ OCP PZ Michalovce mjr. Mgr. Ľubomír Lajos, predseda OZP Mgr. Magdoško, za NOZP predseda Vojtech Klučarovský, Ing. Pavol Ģašpar ako aj službukonajúci policajti.

NOZP bolo priamo v dianí spoločného rokovania medzi podriadenými policajtmi a priamym vedením riaditeľstva. Boli sme svedkami, kde policajti uvedeného OCP PZ prednášali svoje postrehy v rámci samotného výkonu služby i patričné nedostatky v rámci počítačovej techniky, výstrojných a výzbrojných súčiastok. Na uvedené otázky im priamo odpovedali samotný riaditeľ RHCP Prešov plk. Gladič ako aj podrobný a vysoko odborný výklad im poskytol vedúci OHCP RHCP Prešov mjr. Mgr. Marek Šafár. Niekoľko priamych postrehových otázok v súvislosti s výkonom služby na uvedenom OCP PZ Michalovce, položil vedeniu RHCP Prešov aj predseda OZP Mgr. Magdoško, kde na otázky mu priamo odpovedali plk. Gladič, alebo vedúci mjr. Mgr. Šafár. Podľa nášho postrehu boli zo strany vedenia RHCP Prešov odpovede patrične zodpovedané, objasnené, ako samotným policajtom tak i predsedovi OZP. Samotné rokovanie nám  ukázalo ako vedenie RHCP Prešov má eminentný záujem riešiť vzniknuté problémy, ktoré vznikajú v rámci výkonu služby. Boli sme svedkami, keď priamo nadriadení funkcionári odpovedali na otázky podriadeným policajtom v priamej konfrontácii, kde si taktiež vypočuli priamo ako  postrehy tak i  návrhy podriadených policajtov. Pre nás to bol ukážkový prístup riadiacich policajtov voči svojím podriadeným, ako sa majú priamo získavať skutočné a objektívne informácie z priameho výkonu a ako sa majú hľadať spoločné a objektívne riešenia.

Predseda NOZP Vojtech Klučarovský.

 

Be the first to comment

Leave a Reply