Pracovné stretnutie s ministrom

Dňa 16.6.2020 sme sa na pôde ministerstva vnútra stretli s ministrom Romanom Mikulcom a štátnym tajomníkom Lukášom Kyselicom.Témou stretnutia bolo spustenie sociálneho dialógu a rešpektovanie NOZP ako partnera MV SR.Počas stretnutia sme dospeli k zhode v tom, že MV SR bude respektovať po piatich rokoch zákon a bude rešpektovať NOZP ako odborovú organizáciu a zároveň sa naštartuje spolupráca pri zlepšovaní postavenia príslušníkov PZ a zvyšovaní atraktivity služby príslušníka Policajného zboru.Nové vedenie chápe, že len dodržiavaním zákona a spoluprácou vieme spoločne dosiahnuť viac. Zároveň očakáva okrem kritiky aj konštruktívne riešenia čo vítame, kedže NOZP toto prináša od svojho vzniku.

Be the first to comment

Leave a Reply