Právne služby

NOZP od 1.11.2015 pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov ponúka možnosť využiť právne služby i vo svojich súkromných záležitostiach, a to s 30% zľavou z tarifnej odmeny určenej vyhláškou MS SR č. 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Ide o všetky druhy zastupovania ako napr. právne poradenstvo, spisovanie zmlúv, náhrada škody, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie pred súdmi a orgánmi verejnej správy, rodinné právo, pracovné právo, zastupovanie pred súdmi, trestné právo, správne právo, prevody a vyporiadavanie spoluvlastníctva na nehnuteľnostiach – zvýhodnené ceny )
 
Zľava pre členov je poskytnutá zmluvným právnikom

JUDr. Marián Jusko, advokát
zapísaný v zozname SAK pod reg. č. 6346
Račí potok 3, 040 01 Košice
Tel.: 0915 911 296,

Be the first to comment

Leave a Reply