Reakcia NOZP

received_1786338891511928

Nový odborový zväz polície v spolupráci s televíziou Markíza v relácií REFLEX (https://www.facebook.com/300371850023134/posts/2374935609233404/ ) otvoril pomyselnú Pandorinu skrinku citlivých tém v rámci Polície SR a to mobbingu, bossingu a nezákonného tlaku nadriadených na právomoci policajta v oblasti blokového konania.
Reportáž považujeme za vyváženú, keďže sa v nej prezentovali viaceré názory na problematiku z ktorej si divák mohol utvoriť vlastný názor na poukazovaný problém. Publikované vyjadrenia prezidenta PZ gen. Lučanského nepriamo útočiace na činnosť a kroky NOZP nás však žiaľ nútia prijať nasledujúce vyhlásenie:

NOZP vznikol v roku 2015 pričom od svojho vzniku háji zákonné práva príslušníkov PZ. Od svojho vzniku sme konfrontovaní, s nie ojedinelými, prípadmi porušovania elementárnych práv policajtov. Hoci je Policajný zbor SR, zborom ozbrojeným a aj my budeme vždy presadzovať disciplínu, pevné hierarchické usporiadanie a ukáznený výkon služby policajta sme proti tomu, aby bol postup ktoréhokoľvek nadriadeného ktorý je v rozpore so zákonom a služobnou etikou považovaný za tolerovateľný s poukazom na charakter policajného zboru ako ozbrojenej zložky.

NOZP vo svojej činnosti nebude prehliadať protiprávne zneužívanie postavenia nadriadeného. Odsudzujeme vyjadrenia, že poukazovaním na štrukturálne a vedením dlhodobo opomínané problémy v podobe šikany, mobbingu, bossingu, zneužívania vedúcich oprávnení niektorými nadriadenými či protiprávne konanie resp. protiprávny stav, možno považovať za prejav anarchie.

Z vyhlásenia p. gen. Lučanského je zjavné, že systémová prevencia, skutočne efektívna kontrola a seriózne vyvodzovanie dôsledkov protiprávneho konania zo strany nadriadených neexistuje a akékoľvek, hoci prísne dôsledky vyplývajúce z protiprávneho postupu nadriadených rieši jedine sám p. gen. Lučanský, teda v prípade, ak sa o tom v Bratislave na PPZ dozvie.

NOZP požaduje zavedenie funkčného systému ochrany zamestnancov, ktorý bude nezávislý na jednej osobe a ktorý bude dôsledne potierať protiprávnu a neetickú činnosť zo strany nadriadených voči radovým príslušníkom PZ.

NOZP prizvukuje, že akákoľvek seriózna snaha o budovanie dôveryhodnosti PZ voči občanom, začína budovaním dôvery podriadených v riadiace, organizačné a vedúce schopnosti nadriadených.

Predseda NOZP
Vojtech Kulčarovský

Be the first to comment

Leave a Reply