Služobné zákroky policajtov ich hlavné príčiny a následky

Časy, keď sa kládol dôraz na telesnú pripravenosť a fyzickú zdatnosť policajtov v PZ sú už dávno preč.

Súčasné fungovanie a smerovanie PZ došli do štádia, že dôraz sa kladie na úplne iné výkonové hodnoty, ako sú napr. hlavne výsledky v BaPCP. Niekedy občan SR má z odvysielaných relácií v súvislosti s použitím alkoholu u vodičov na cestách pocit, že celý národ Slovenska sú iba konzumenti alkoholu a preto je z uvedeného dôvodu potrebné a dostatočne odôvodnené, aby všetky zložky PZ stáli na cestách a vykonávali akože preventívne akcie, tiež nazývané dohľad nad BaPCP.

Žiaľ, musím konštatovať, že tomuto súčasnému trendu fungovania poväčšine zložiek v PZ sa aj prispôsobilo, ktoré pretransformovali policajtov na skôr výkonných úradníkov, ktorým v rámci tohto špecifického výkonu služby nie je potrebná akákoľvek fyzická zdatnosť, či nedajbože znalosť, či prax vo vykonávaní služobných zákrokov.

Samotné nariadenia, zákony a ich novely k postupom vykonávania služobných zákrokov boli vydané v rokoch od 1993 do 2014. Vzhľadom k súčasnému smerujúcemu trendu v polícii a to hlavne :

-nízkych platov policajtov,

– retroaktivity zákon o soc.zabezpečeni policajtov,

– porušovaní kariérneho rastu,

– neobjektívnych hodnotiacich kritérií,

– bossingu v PZ,- občianskej nedôvere v PZ,

– porušovanie zákonov a ich nerešpektovanie a doslovne deklasovanie ÚSTAVY SR…………to všetko vedie k tomu, že o prácu v PZ, ktorá by mala byť poslaním, nie je vôbec záujem.

Z výberových konaní uchádzačov sa dnes stali nábory s propagačnými videami “hollywoodskych” trhákov, ktoré vôbec neodzrkadľujú súčasnú a hlavne skutočnú prácu polície.

Telesné previerky, ktoré v minulosti boli prvotným sitom, cez ktoré prepadli iba tí najlepší, sa dnes stala naberačka s veľkou dierou uprostred.

Zlatá generácia bojárov, inštruktorov ako napríklad mjr. Róbert KO..ŠA, plk. Miloš Smej..kal, je už dávno preč. Z ich metodik sa dodnes vychádza, žiaľ takýto ľudia museli odísť. Dnes tieto, “diamanty “Policajného zboru Slovenskej republiky, doslova (hodené cez palubu)sú súkromnými inštruktormi v civilnom sektore, kde v zmysle zákona odovzdávajú svoje skúsenosti súkromným osobám respektíve organizáciám SBS, či mestským políciam. Preto sa nečudujeme, že strelecké súťaže čoraz častejšie vyhrávajú civilné osoby ako ozbrojené zložky ,že v úpolových športoch sú na tom lepšie občania SR, ktorí nie sú zamestnancami ozbrojených zložiek. Práve to boli tí ľudia, ktorí v rámci streleckej prípravy tlačili na minimálny palebný priemer 500 nábojov ročne na policajta a kládli dôraz na zdokonaľovanie policajtov a ich pripravenosť na rastúce trendy spoločnosti a ich napredovaní v modernizácii a pripravenosti PZ.

V súčasnosti skoro v každom jednom meste či dokonca malej dedinke na Slovensku je športový fenomén ultimátnych športov v podobe MMA(zmes bojových umení),KRAV MAGA, SYSTEMA, AIKIDO a mnoho iných, kde práve tieto kluby navštevuje prevažne mladí ľudia, ktorí sa do radov PZ vôbec nehrnú. Strelecká pripravenosť, taktika, metodika, vybavenosť, výstroj či výzbroj súkromných organizácií, klubov či osôb, nás už dávno preskočila a vedenie PZ stále nad tým zatvára oči.

Nelegálne a nezákonne strelnice, ktoré absolútne nespĺňajú zákonné podmienky a nemajú špecifikum pre ozbrojené zložky, tak práve s takýmito nezákonými strelnicami majú poniektoré krajské riaditeľstvá PZ uzatvorené veľmi podivné a nevýhodné zmluvy pre náš rezort.Časový limit na vykonávanie telesnej prípravy policajta v týždni je len formálny. Nehovoriac o samotnom trénovani použitia donucovacich prostriedkov a spôsobov, ktoré logicky nemôžu byť ani zahrnuté v telesných previerkach.

V súčasnosti sú pre poväčšinu policajtov nočnou morou. O úbohej vybavenosti poniektorých respektíve poniektorej strednej odbornej školy PZ tzv. “liahni” budúcich policajtov už ani nehovorím. Zastaralé, rozpadávajuce sa strelnice doslova ohrozujúce život a zdravie kadetov. Nedostatočné a žiadne metodické a praktické pomôcky, ktoré sú vyučujúcimi skôr z nutnosti nahrádzané iba predstavivosťou, niečoho na čom majú trénovať alebo simulovať modelové situácie. Poväčšina takýchto pomôcok pochádza ešte z minulej doby, keď odborníci k danej problematike mali ešte nejaké slovo a vedenie ich počúvalo…….to už je dávno preč.Dnes v rámci vykonávania služobných zákrokov kolegov hodnotíme ako my samotní policajti, tak ako aj široká verejnosť dosť zvláštne. Áno, poväčšina policajtov bude stáť stále na strane kolegov, ale musíme si uvedomiť, že v danom prípade ide iba o samotný následok a nie hodnotenie príčin.

Taktiež chcem poukázať, že najviac služobných zákrokov majú v rámci PZ práve oddelenia prvého kontaktu a to obvodné oddelenia, dopravná polícia, hraničná policia , odbor kriminálnej polície ako aj železničná polícia. Tie sa denno denne stretávajú s reálnymi a nie modelovými situáciámi, ktoré sa simulujú pre špecializované útvary PZ.

Práve z takýchto vybraných policajtov s minimálnou aspoň 5 ročnou praxou by mali byť zostavované špecializované útvary PZ a vybraní len tí najlepší, ktorí reálne zažili ,”ulicu obyčajného obvoďáka”. Tí vedia z vlastnej praxe, ktorí zažili hromadnú bitku so sekerami v rómskej osade, alebo dedinskú zábavu 120 kilových drevorubačov ukončenú riadnou melou zo služobnou výzbrojou krátkej guľovéj zbrane, nefunkčného kasera a ohnutého 40 cm obuška od tepla niekoľkých desiatkov rokov služby v PZ a hlavne 50-timi nábojmi odstrielanými v roku v rámci streleckej prípravy.

Preto je na mieste otázka, “kto je za to všetko zodpovedný?!” Prosím, nehodnoťme odvážnych kolegov, ” sebe vrahov “na ulici pri vykonávaní služobných zákrokov. A preto chcem všetko zhrnúť do záverečnej vety:” Moja veľká úcta a veľký rešpekt všetkým kolegom a kolegyniam v priamom výkone služby!”

Predseda NOZP

Vojtech Klučarovský

Be the first to comment

Leave a Reply