Smutná realita na OO PZ.

Neviem presne ktoré príslovie to hovorí, že podľa záchoda poznáš kultúru národa. Ako sa potom charekterizuje kultúra zložiek MV SR, ak policajti spoločne so stránkami zdieľajú spoločné sociálne zariadenia čiže WC. No z pohľadu oboch strán, ktoré sa spoločne stretávajú v jednej miestnosti (WC)a to nielen policajti a stránky, ale aj muži a ženy, to musí byť strašné. Verte mi, že sa nebavím o sociálnom zariadení (WC) na prelome dvadsiateho storočia, ale o súčastnej dobe a stave vybavenosti jednotlivých budov OO PZ, kde tak povediac : ,, Zastal čas”
Fotky, ktoré sme NOZP obdržali s daným podnetom sme doslova museli dať preveriť odborníkom či nejde o fotomontáž, ale žiaľ nešlo.
Zhrozilo nás že na oddelení PZ s počtom 26 policajtov sa nachádzajú dve sociálne zariadenia (22 mužov a 4 ženy). Z toho jedno má slúžiť stránkam a to mužom i ženám a druhé policajtom v rovnakom pomere pohlaví. Nehovoriac o tom, že ak práve žena policajtka, alebo stránka otvorí dvere a muž priamo pred ňou vykonáva malú potrebu do pisoára, ktorý im stojí priamo v ceste, nie je to príjemné pre nikoho.( možno)
Čo sa píše v 391/2006 NV SR o minimálných požiadavkách na pracovisku?
Záchody a umývadlá v blízkosti pracovísk, oddychových miestností, šatní, miestností so sprchami alebo s umývadlami musia byť k dispozícii oddelené zariadenia na osobnú hygienu s dostatočným počtom záchodových mís a umývadiel.
Minimálny počet záchodov sa určí podľa počtu zamestnancov na pracovisku:
1 záchodová misa na 10 žien,
2 záchodové misy na 11 – 30 žien,
3 záchodové misy na 31 – 50 žien
a na každých ďalších 30 žien jedna záchodová misa;
1 záchodová misa na 10 mužov,
2 záchodové misy na 11 – 50 mužov
a na každých ďalších 50 mužov jedna záchodová misa.
Na pracovisku s počtom zamestnancov do piatich môže byť spoločný záchod pre ženy a mužov.
Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie záchodov alebo na oddelené používanie záchodov pre mužov a pre ženy.
Preto nechápem kompetentných nadriadených PZ, že takýto niekoľko desiatok rokov pretrvávajúci problém doposiaľ neriešili a žiaľ i neriešia. Toto určite nie sú vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov MV SR.
Z tohto dôvodu veríme, že OO PZ Tornaľa a jej riaditeľ vykoná adekvátnu, zákonom nutnú nápravu, pre slúžiacich policajtov. ( poprosíme nie LATRINY v záhrade OO PZ)

S pozdravom predseda NOZP
Vojtech Klučarovský

received_2022465597983391received_2022461541317130received_2022461544650463received_2022461521317132received_2022461537983797

Be the first to comment

Leave a Reply