Vážený prezident PZ SR gen. Mgr. Milan Lučanský

Vážený prezident PZ SR gen. Mgr. Milan Lučanský.

Nový Odborový Zväz Polície SR sa touto cestou na Vás obracia a to v súlade s Vaším verejným prísľubom , so žiadosťou o vydanie záväzného pokynu podriadeným funkcionárom PZ, ktorým vymôžete vypustenie kritériá z hodnotiaceho systému príslušníkov polície, týkajúcich sa počtu uložených pokút na úseku verejného poriadku a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a taktiež počtu vypátraných osôb.

Uvedenou žiadosťou sledujeme, zníženie deformačných tlakov na štatistické ukazovatele , ktoré vedú k degradácii výkonu služby príslušníka PZ na škodu občanov SR.

Zároveň Vám uvedenou žiadosťou poskytujeme reálny priestor pre aplikáciu Vami prezentovaných prísľubov ohľadne snáh o manipulovanie so štatistickými ukazovateľmi PZ.

S úctou

Vojtech Klučarovský
predseda NOZP

74620915_2715395415167041_7438527209393881088_n

Be the first to comment

Leave a Reply