Vianočný vinš a prianie.

Počas celého roka, za Vašu ťažkú službu v tomto zamestnaní sa Vám možno dostalo len málo vďaky a pochopenia. Preto aspoň týmto veršom a prianím Vám chcem z celého a úprimného srdca v mene NOZP poďakovať za Vašu službu pre nás všetkých. Prajem Vám a Vaším blízkym v tieto vianočné sviatky všetko dobré, veľa zdravia, lásky a vzájomného pochopenia. Krásneho Ježiška a kopec darčekov čo potešia Vaše srdcia. Všetkým tým, ktorí i v tieto sviatky spoločne so svojimi rodinami neusadnú za spoločný stôl z dôvodu služby, prajem o to viac. Nakoľko len vďaka Vám sa môžeme s pocitom bezpečia k vianočnému stolom usadať.

Všetko dobré : Vojtech Klučarosvký

Be the first to comment

Leave a Reply