Žaloba 328/2002 Z. z.

Vážené kolegyne a kolegovia dovoľte, aby sme uviedli aktuálny stav vo veci iniciácie konania o nesúlade zákona tzv. Retroaktivita zákona č. 328/2002 Z.z alebo “15 na 25”.

V minulom týždni bola podaná správna žaloba vo veci jedného kolegu a v tomto týždni bola podaná vo veci druhého kolegu čo sli do “civilu.

Žaloby požadujú od súdu, aby pred rozhodnutím o veci samej, buď:

1) Inicioval konanie na ústavnom súde a navrhol konať o súlade

2) Inicioval konanie na Súdnom dvore EU v Luxemburgu a nechal vec posúdiť z hľadiska Európskeho práva.

Sme radi za podporu a dôveru ktorú ste nám doposiaľ dali a zároveň Vás žiadame o šírenie tejto informácie aby sa k nám na podporu tejto myšlienky pridali aj ďalší kolegovia a to vstupom do NOZP.

O ďalších krokoch Vás budeme informovať.

Bližšie info na retroaktivita@nozp.sk

Alebo
https://www.nozp.sk/retroaktivita-zakona-c-3282002-z-z-nasli-sme-riesenie-pridaj-sa-k-nam/

Be the first to comment

Leave a Reply